Juhendmaterjalid

Sellele lehele hakkame koondama tegevuse käigus valminud juhiseid ja juhendmaterjale. Materjalid on välja töötatud pilootprojekti “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” (2018-2020) raames.