Õppimisüritus Lääne-Virumaal Kogukonna areng läbi elukestva õppe

Õppimisüritus Lääne-Virumaal Kogukonna areng läbi elukestva õppe

Time of event14 июня, 2017 19:00:00
Event location
Event organizerMTÜ Virumaa Lootus
Description of the event

Võimestada ja toetada külade eestvedajaid ja kogukonnaliidreid laiendamaks võrgustikku koostööks õpitegevuse jätkajateni info viimisel ja eluklestva õppe ideede kogukondadeni viimisel.