ACF projekt

Eesti Külaliikumine Kodukant käivitas aprillis 2020 Aktiivsete Kodanike Fondi toel projekti „Õmblusteta maaühiskonna programm“. Selle eesmärk on tõsta maakogukondade huvikaitse võimekust ning tugevdada koostööd külakogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel.

Esimese tegevusena oleme käivitanud üle-eestilise külaliikumise kaardistuse, et saada objektiivne pilt külavanemate, külamajade ja külaseltside arvust ja paiknevusest Eestis. Samuti uurime, kui paljudes omavalitsustes on käivitatud külaliikumise tugisüsteem ehk kas on olemas külavanema statuut, külasid nõustav ametnik, soodsat keskkonda loov volikogu komisjon ja/või külaliidreid  kaasav koostöökogu. Kaardistus on hetkel analüüsi faasis ning valmib augustis 2020.

Mais-juunis viis Külaliikumine Kodukant projekti tegevusena läbi kiirküsitluse kevadise eriolukorra mõjude kohta maaelanike seas. Kokkuvõtet küsitlusest saate lugeda siit: Eriolukorra küsitluse analüüs_Kodukant 2020

Veel korraldatakse antud projekti raames sel sügisel kogukondi ja omavalitsusi kokku toovad koostööseminarid ning Kodukandi liikmeskonna inspiratsioonipäevad. Kevadel 2021 toimub kohalikele omavalitsustele suunatud kogukonnatöö konverents. Tegevuste elluviimisel on meie partneriteks Eesti Leader Liit ning Lääne-Virumaa omavalitsuste liit VIROL.

Projekti tulemusena saadakse parem ülevaade valdkonna seisust, luuakse sildu kohalike omavalitsuste ja kogukondade vahel ning tõstetakse ühiskonnas mõistmist kogukonnatöö ja avatud valitsemise tähtsusest.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.