Nõukoda

Nõukoda


Kodukandi juhtimises tehti ühehäälselt muudatus kevadel 2016. 3-aastase töö lõpetas 5-liikmeline vabatahtlik juhatus ning otsustati valida palgaline väiksemakoosseisuline juhatus ning nõuandev kogu nimega Nõukoda.

Kodukandi Nõukotta kuuluvad  5 inimest liikemskonna esindajatena ning lisaks neile meie tegevusvaldkonnaga seotud ekseprdid. 21. mail 2016 valitud nõukoja liikmed on:

Tiina Heidemann – liikmete esindaja Viljandi-, Tartu- ja Pärnumaalt

Ester Tammis – liikmete esindaja Hiiu-, Saare- ja Läänemaalt

Liia Lust – liikmete esindaja Jõgeva, – Lääne-Viru ja Ida-Virumaalt

Katerina Puusepp – liikmete esindaja Võru-, Valga- ja Põlvamaalt

Anzori Barkalaja – hariduse- ja kultuurivaldkonna ekspert

Ivi Proos – sotsioloog ja majandusekspert

Nõukoja Töökord

 

Üldkogu koosolekute protokollid 2016


21.05.2016

20.03.2016

Mai 2016 üldkogul osalejad Kullamaal

 

Üldkogu koosolekute protokollid 2015


11.12.2015

07.05.2015

23.01.2015

Lisa 1 Kokkuvõte liikmetest

Lisa 2 Tegevuskava 2015

Lisa 3 Rahvusvaheline tegevus

Lisa 4 Ülevaade huvikaitsest ja esindatusest

Lisa 5 XI Maapäeva kava

ning tuleviku töötubade arutelude kokkuvõtted

 

Koosolekute protokollid 2014


30.04.2014

17.01.2014

Üldkogul osalejad Säreveres 30.04.14, külalisena Riigikogu esimees Ene Ergma