Kodukandi strateegia

Kodukandi strateegia


Liikumise Kodukant strateegia aastateks 2019- 2030 kinnitati üldkogu poolt 18.05.2020.