Juhtimine

Kodukandi juhtimine


Registrikood: 80036845
Postiaadress: Nõgla talu, Vidrike küla, Otepää vald 67304, Valgamaa
Pangakonto number: EE352200001120242378 Swedpank.

Eetsi Külaliikumise Kodukant kõrgem juhtimisorgan on liikmete üldkogu. Igapäevast tegevust juhib 3-liikmeline juhatus.

23. novembri 2019 üldkogu otsusega on meie juhatuse koosseis järgmine:

Ivika Nõgel, tel: 511 5914, e-post: ivika2kodukant.ee

Krista Pegolainen-Saar  tel: 5553 3990, e-post: krista2kodukant.ee

Krista Pedak, tel: 508 7472, e-post: krista.pedak2kodukant.ee

Oma tegevuses ja juhtimises lähtume me kolmest olulisest dokumendist. Nendeks on põhikiri, Külaliikumise strateegia ja Vabaühenduste eetikakoodeks.