Juhtimine

Kodukandi juhtimine

Registrikood: 80036845
Postiaadress: Sirge 2,  Tallinn 10618
Pangakonto number: EE352200001120242378 Swedpank.

Eesti Külaliikumise Kodukant kõrgem juhtimisorgan on liikmete üldkogu.                      
Igapäevast tegevust juhib 3-liikmeline juhatus. 
23. aprilli 2022 üldkogu otsusega on meie juhatuse koosseis järgmine:

     

Liia Lust

tel: 523 5115, e-post: liia@kamari.ee

 

 

Külli Pann 

tel: 5646 2692, e-post: kylli.pann@kodukant.ee

 

 

Tanel Talve

tel: 512 3392, e-post: tanel.talve@gmail.com

 

 Oma tegevuses ja juhtimises lähtume me kolmest olulisest dokumendist.                                   Nendeks on põhikiri, Eesti Külaliikumine Kodukant strateegia ja Vabaühenduste eetikakoodeks.