Külavanemate infolist

Kiire teabevahetus on külavanema töös ülioluline!

Külavanemate soovi arvestades oleme täpsustamas  Eestimaa külavanemate infolisti. Soovime  anda parimat teavet valitud ja tegutsevatele  külavanematele ja vältida  asjatult isikute koormamist teabega ja kutsetega ,mida nad enam ei vaja.

Kui Sinul külavanemana  on juba praegu soov olla selles listis osaleja, palun täida juuresolev kinnitus, mis asub SIIN