Külavanemate uuring 2017

 

2017 aastal viisime läbi uuringu, kus osalesid külavanemad, omavalitsused ja külakogukonnad.

uuringu eesmärk oli kaardistada külavanema rollid ning selle kaudu saada selgemaks nii külakokonna, kui omavalitsuse ootused külavanemale tema töös.

Millistele järeldustele jõuti saad lugeda OÜ Teravik poolt tehtud tööst  Külavanemate uuring 2017

Külavanematega külade  paiknemist Eesti kaardil näed esilehel olevalt kaardilt “külatee 2016”

Vanemad uuringud/ analüüsid 

2016

Külavanemate roll kohaliku kogukonna arengus ja selle dünaamika