Lugemiseks

Siit leiad materjale, mis võivad olla abiks külavanema töö planeerimisel! Kodukandi poolt välja antud käsiraamatud asuvad koolituskeskuse alamlehel “raamatukogu”

Soovitused

Soovitsulikud juhised detsentraliseeritud juhtimismudelite kujundamiseks 

Külavanema statuut. Kommenteeritud väljaanne ( Kodukant 2008)

Uuringud/ analüüsid 

2016

Külavanemate roll kohaliku kogukonna arengus ja selle dünaamika

Seadused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus