Lugemiseks

Hetkel koostame uut täiendatud külavanemate statuudi juhendmaterjali.

 

Siit leiad materjale, mis võivad olla abiks külavanema töö planeerimisel! Kodukandi poolt välja antud käsiraamatud asuvad koolituskeskuse alamlehel “raamatukogu”

Soovitused

Soovitsulikud juhised detsentraliseeritud juhtimismudelite kujundamiseks 

Külavanema statuut. Kommenteeritud väljaanne ( Kodukant 2008)

 

Seadused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus