Lugemiseks

Siit leiad materjale, mis võivad olla abiks külavanema töö planeerimisel! Kodukandi poolt välja antud käsiraamatud asuvad koolituskeskuse alamlehel “raamatukogu”

Valminud on Külavanemate statuudi juhendmaterjal, mida saate lugeda SIITKülavanema statuudi kommenteeritud väljaanne_2018_Kodukant

Materjal on avalikuks kasutamiseks ning seda tehes palume alati kasutada vastavat viidet.

Küsimuste korral pöörduge  meie poole, oleme valmis aitama !

 

veel soovitusi lugemiseks

Soovitsulikud juhised detsentraliseeritud juhtimismudelite kujundamiseks 

Külavanema statuut. Kommenteeritud väljaanne ( Kodukant 2008)

Seadused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus