Abiks külavanemale

Miks toimetab külaliikumine külavanematega!
Eesti Külaliikumine Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat. 2001. ja 2002. aastal anti välja kolm esimest külavanematele suunatud käsiraamatut, mis on kasutusel ja hinnatud tänaseni.
2007. aasta lõpust on külavanemad organisatsiooni tegemistes lähtuvalt Eesti Külade VII Maapäeva otsustest enam aega ja vahendeid võtnud ning sellel suunal on algatatud mitmeid pikaaegseid tegevusi.
2008 aastal andis Kodukant välja külavanema statuudi käsiraamatu, mis on abiks olnud omavalitsustele külavanemate teemaga tegelemisel ja oma statuutide loomiselOleme külavanematele korraldanud aastate jooksul mitmeid suvekoole ja kohtumisi, ning 21.jaanuaril 2017 toimus esimene üle- Eestiline KÜLAVANEMATE FOORUM.2016 aastal alanud haldusreform ongi peamiseks põhjuseks, miks  külavanema teema taas on võimendunud ning aidata  üle vaadata külavanemate funktsioonid ja tegevusvõimalused on kodukandi üks huvikaitse tegevuse valdkondi.
Siin lehel jagame oma teadmisi  ja oskuseid, et toetada külavanemaid nende töös ning lisaks pakume keskset  kohta informatsiooni saamiseks ja jagamiseks.2016 aastal uuendasime ja korrastasime taas Eesti külavanemate andmebaasi, mida oleme teinud alates 2004 aastast. Hinnanguliselt on täna meil külade heaks tegutsemas veidi üle 1000 vabatahtlikul alusel toimetaa külavanema.Küsimused ja ettepanekud külavanemate teema osas saate alati edastada meie e- posti aadressile: kodukant@kodukant.ee.

Külavanemate Foorum 21.01. 2017 materjalid

Päevakava

Külavanemate Foorum päevakava

Ettekanded

Külavanemad ajas. Kodukant 2017

Külavanemate foorum sissejuhatav memo 21.01

Teemarühmade kokkuvõtted

1. Kogukonna turvalisus – elanikkonna kaitse. 21.01.2017_Elanikkonna+kaitse,+kogukonna+turvalisus
2. Külavanemate koostöö ühinevates omavalitsustes. Külavanemate foorum.Koostöö ühinevas omavalitsuses 21.01.2017 (002)  esitlus: Rivo Noorkõiv esitlus Külavanemate foorum. 21.01.2017
3. Külavanem ja kohalike omavalitsuste valimised. RAPORT Tanel Talve 21.01.2017
4. Mida tuleb teada külavanemal seadustest ja kuidas sünnivad külavanemaid puudutavad määrused omavalitsustes. Külavanemate Foorumi teemakoda kokkuvõte. Agu Laius
5. Külavanema ja kogukonna suhted, kuidas kogukonna toel oma hääl kuuldavaks teha. Külavanemate foorum 21.01 Kogukonna suhted
6. Avatud valitsemise platvorm ja Eesti praktikad kohalikes omavalitsustes. Külavanemate foorum 2017 Liia Hänni

Foorumi kokkuvõte (tulekul) 

Osalejate märkamised (tulekul)  Seda paika saame koos luua. Saada oma märkamine krista@kodukant.ee  ja me lisame selle siia!

Kes on külavanem! Vaata,  mida toredat arvavad   Lindi Rannaküla lapsed ja Uulu külas koolis ja lasteaias käivad lapsed 

Hetked foorumilt 21.01.2017