Abiks külavanemale

Külaliikumine Kodukant ja külavanemad

Liikumise Kodukant eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Eesti Külaliikumise Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat, algatades ja ellu  viies   mitmeid projekte, suvekoole, koolitusi, õppereise, edendades rahvusvahelisi suhteid.

Külavanema olulisus  külaelu hoidjana ja kujundajana  on võimendunud seoses 2017. aasta  haldusreformiga . Meie organisatsiooni üks  tähtis huvikaitsetegevus on uues muutunud  olukorras   üle vaadata külavanemate funktsioonid ja tegevusvõimalused.   Hinnanguliselt on täna meil külade heaks tegutsemas veidi üle 1000  vabatahtlikuna  toimetava külavanema.

  • 1996. aastal I Maapäev, külade parlament Narva-Jõesuus Maapäevad 1996-2015
  • 2001. ja 2002. aastal andsime välja kolm esimest külavanema käsiraamatut, mis on kasutusel ja hinnatud tänaseni.
  • 2004 aastal külavanemate andmestiku loomine, täiendamine ja ülevaatamine  2007, 2011, 2016.
  • 2017 21.jaanuaril  Tallinnas  I üle- eestiline Külavanemate foorum 2017 
  • 2018 aastal koostas  Kodukant  täpsustatud külavanema statuudi  ja andis väljstatuudi käsiraamatu, mis on abiks olnud omavalitsustele külavanemate teemaga tegelemisel ja oma statuutide loomisel.
  • 2019 26.jaanuaril Pärnus II üle-eestiline Külavanemate foorum 2019

Siin lehel jagame oma teadmisi  ja oskuseid, et toetada külavanemaid nende töös ning lisaks pakume keskset  kohta informatsiooni saamiseks ja jagamiseks.

Külavanema raamat

Küla _arengukava_kasiraamat

Ettepanekud külavanema raamatu täiendamiseks

Vaata lisaks:

Liikumise Kodukant Strateegia 2030+

Küsimused ja ettepanekud külavanemate teema osas saate alati edastada meie e- posti aadressile: kodukant@kodukant.ee.