Lood

Lood


Külavedurid – lood Eesti tegusatest külavanematest. Liis Kängsepp (2013)
19 toredat lugu külavanematest erinevates piirkondades. Iga lugu on erinev, nii nagu inimesedki on erinevad. Kõiki neid läbib ühine joon – tahtmine oma elu ise korraldada ja midagi paremaks teha.

Kodukandi tutvustus (inglise keeles)

Tegus noor – tegus küla!, Hele-Mall Kink, Krista Habakukk, Mai Kolnes, Aime Vilu (2008)
Õpivihik noortele, kes soovivad oma kodukohas elu aktiivsemaks muuta.

Ettevõtlikud noored külades Hele-Mall Kink (2007)
Edulood, mis kajastavad 30 noore inimese ettevõtmisi maal elades.

Ühenduste ja omavalitsuse koostööst Ivi Proos, Mai Kolnes (2007)
Head näited ühenduste ja omavaltsuste koostööst. Ridala, Karksi, Antsla, Märjamaa ja Vigala vallas ning Võru Maaelu Ümarlauas.