Nõustamine

Nõustamine


Lisaks koolitustele on Kodukant oma maakonnaühenduste eestvedajate kaudu pakkunud küladele nõuannet juba aastast 2003. Erinevalt koolitustest annab nõustamine kogukonnale võimaluse asjatundja küsimuste kaudu analüüsida ja otsida lahendusi oma kogukonna probleemidele. Nõustaja on võimalik kaasata endale abiks koos koolitustega kui ka eraldi. Nõustajat saab küsida üheks korraks kui ka pikema protsessi juhtimiseks.

Alates 2010 aastast on Konsulentide kutsestandardis uue konsulendi nimetusena KOGUKONNA ARENGU KONSULENT.  Konsulendi kutsetunnistust saab taotleda esitades avalduse ja muud vajalikud dokumendid Kutsekomisjonile, mis asub Maamajanduse infokeskuse juures.

Vaata lisa siit.

Konsulendi töö peaeesmärk on korrastatud teabe edastamine ja nõustamine lähtuvalt kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Konsulent on kursis maailmamajanduses toimuvaga ja selle mõjudega Eesti maamajandusele. Konsulent järgib konsulentide kutse-eetikat. Kogukonna arengu konsulendi ülesandeks on läbi nõustamise toetada kohaliku kogukonna arenguprotsessi.

Kuna täna Kogukonna arengu konsulentide koolitamise ja info jagamisega riiklikult ei tegelda on selle rolli enda kanda võtnud Liikumine Kodukant, kes aitab konsulentide vahel jagada informatsiooni, korraldada arutelusid ja koolitusi ning töötada välja valdkonna õppematerjale.

Ülar Loolaid (Tartu)Mob: 5030495/ E-post: ular.loolaid@gmail.com
Larissa Mandel (Läänemaa)Mob: 53977603/ E-post: larissa@kklm.ee
Ene Sarapuu (Läänemaa)Mob: 56653668/ E-post: ene@kklm.ee
Lea Lai (Läänemaa)Mob: 56917271/ E-post: lea@kklm.ee
Liia Lust (Jõgevamaa)Mob: 5235115 / E-post: liia@kamari.ee
Kadri-Aija Viik (Pärnumaa)Mob: 5167650/ E-post: kadriaija@hot.ee 
Aili Keldo (Valgamaa)Mob: 53404643 E-post: ailikeldo@hotmail.com
Eha Paas (Pärnumaa)Mob: 5170214/ E-post: ehapaas@gmail.com