Koolituskeskuse nõukogu

Koolituskeskuse nõukogu


Koolituskeskuse nõukogu rolliks on juhataja nõustamine koolituskeskuse arendustegevustes.

Uus nõukogu alustab tööd märtsis 2020

31.03 Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse koosolekul kinnitati koolituskeskuse nõukogu järgmises koosseisus.

  • Krista Habakukk – juhatuse esindaja
  • Ants Kuningas – omab täiskasvanute koolitaja kutset, Kuusiku külavanem, koolitajate esindaja
  • Iiris Saluri – Kuimetsa külavanem, õppijate esindaja
  • Anneli Peetso – ETKA Andras esindaja
  • Reet Valgmaa – Eesti Vabaharidusliit esindaja