Nõukogu

Koolituskeskuse nõukogu


Koolituskeskuse nõukogu rolliks on juhataja nõustamine koolituskeskuse arendustegevustes.

Nõukogu koosseis alates 19.08.2014:

Krista Habakukk – juhatuse esindaja
Heleriin Jõesalu – koolituse ekspert
Riina Trumm – liikmete esindaja
Ivi Proos – koolitajate esindaja
Ene Sarapuu – liikmete ja kogukonna arengu konsulentide esindaja