Koolituskeskuse nõukogu

Koolituskeskuse nõukogu


Koolituskeskuse töö paremaks toimimiseks on moodustatud nõukogu, mille peamiseks rolliks on toetada koolituskeskuse juhi tööd keskuse arendamisel.

Nõukogu peamised  ülesanded:

• Jälgib ja arendab koostöös juhiga õppetöö korraldust
• Nõustab Koolituskeskuse juhatajat õppekavade koostamisel
• Nõustab Koolituskeskuse juhatajat eelarve strateegia koostamisel ja jälgib selle elluviimist
• Vaatab läbi ja hindab Koolituskeskuse arengukava
• Vaatab läbi õppemaksu määramise, vabastamise, soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja korra ning esitab Kodukandi juhatusele kinnitamiseks

Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord poole aasta jooksul. 

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse otsusega on kinnitatud  koolituskeskuse nõukogu järgmises koosseisus:

  • Krista Pegolainen-Saar – juhatuse esindaja, omab superviisori väljaõpet ja pikaajalist koolitaja kogemust.
  • Ants Kuningas – omab täiskasvanute koolitaja kutset, Kuusiku külavanem, koolitajate esindaja.
  • Iiris Saluri – Kuimetsa külavanem, omab magistikraadi andragoogikas ja on väljaõppinud suhtlemistreener.
  • Reet Valgmaa – vabahariduse mõiste ja tegevuste algataja Eestis, pikaajalise koolituse kogemusega omades ka täiskasvanute koolitaja kutset.
  • Riina Kütt – haridusteaduste magister andragoogikas, tegev koolitaja ja omab ka täiskasvanute koolitaja kutset.

Nõukogu töö baseerub vabatahtlikul tegevusel ja ei ole tasustatud.