Koolituskeskuse nõukogu

Koolituskeskuse nõukogu


Koolituskeskuse töö paremaks toimimiseks on moodustatud nõukogu, mille peamiseks rolliks on toetada koolituskeskuse juhi tööd keskuse arendamisel

Nõukogu peamised  ülesanded:

jälgib ja arendab koostöös juhiga õppetöö korraldust;
nõustab KK juhatajat õppekavade koostamisel
nõustab KK juhatajat  eelarve strateegia koostamisel ja jälgib selle elluviimist ;
vaatab läbi ja hindab Koolituskeskuse arengukava
vaatab läbi õppemaksu määramise, vabastamise, soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja korra ning esitab Kodukandi juhatusele kinnitamiseks;

Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord poole aasta jooksul. 

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse otsusega on kinnitatud  koolituskeskuse nõukogu järgmises koosseisus.  Nõukogu töö baseerub vabatahtlikul tegevusel ja ei ole tasustatud.

  • Krista Pegolainen-Saar. Juhatuse esindaja, omab superviisori väljaõpet ja pikaajalist koolitaja kogemust
  • Ants Kuningas . Omab täiskasvanute koolitaja kutset, Kuusiku külavanem, koolitajate esindaja
  • Iiris Saluri. Kuimetsa külavanem, omab magistikraadi andragoogikas ja on väljaõppinud suhtlemistreener
  • Reet Valgmaa.  Vabahariduse mõiste ja tegevuste algataja Eestis, pikaajalise koolituse kogemusega omades ka täiskasvanute koolitaja kutset
  • Riina Kütt.  Haridusteaduste magister andragoogikas, tegev koolitaja ja omab ka täiskasvanute koolitaja kutset