Juhtimine

Juhtimine


Eesti Külaliikumisel Kodukant on oma erakool – Kodukandi Koolituskeskus. Koolituskeskus on kodukandi struktuuriüksus, mille tööd korraldab kodukandi juhatus. Keskuse tegevusele aitab kaasa üldkogu poolt kinnitatud nõukogu.

Kodukandi Koolituskeskuse nõukogusse kuuluvad perioodil 2020 – 2022:

Iiris Saluri – Kuimetsa külavanem, suhtlemistreener ja andragoog
Reet Valgmaa – Vabahariduse valdkonna ekspert ja andragoog ning täiskasvanuste kooitaja
Ants Kuningas – Kuusiku külavanem ja kutsega andragoog
Krista Pegolainen-Saar – Kodukandi juhatuse liige, täiskasvanute koolitaja, omab superviisori kutset
Riina Kütt – Täiskavanute koolitaja, andragoog.

Kodukandi üldkoosoleku otsuse alusel koordineerib koolituskeskuse tööd juhatuse liige Krista Pegolainen-Saar. 

Kodukandi koolituskeskuse aluseks on koolituskava.