Juhtimine

Juhtimine


Eesti Külaliikumisel Kodukant on oma erakool – Kodukandi Koolituskeskus. Koolituskeskus on kodukandi struktuuriüksus, mille tööd korraldab kodukandi juhatus. Keskuse tegevusele aitab kaasa üldkogu poolt kinnitatud nõukogu kuhu kuuluvad

 

Marko Valgma– koolitajate esindaja
Heli Henn– õppijate esindaja
Ivi Sark  liikmete esindja
Krista Habakukk- juhatuse esindaja
Anneli Peetso– ETKA ANDRAS esindaja

Kodukandi üldkoosoleku otsuse alusel jätkab 2016  aastal koolituskeskuse töö juhtimist  juhatuse liige Krista Habakukk. 

Kodukandi koolituskeskuse aluseks on koolituskava.