Juhtimine

Juhtimine


Eesti Külaliikumisel Kodukant on oma erakool – Kodukandi Koolituskeskus. Koolituskeskus on kodukandi struktuuriüksus, mille tööd korraldab kodukandi juhatus. Keskuse tegevusele aitab kaasa üldkogu poolt kinnitatud nõukogu kuhu kuuluvad

Nõukogusse kuuluvad perioodil 2020- 2022

Iiris Saluri- Kuimetsa külavanem, suhtlemistreener ja andragoog
Reet Valgmaa- Vabahariduse valdkonna ekspert ja andragoog ning täiskasvanuste kooitaja
Ants Kuningas- Kuusiku külavanem ja kutsega andragoog
Krista Habakukk- Kodukandi juhatuse liige, täiskasvanute koolitaja, omab superviisori kutset
Anneli Peetso- ETKA Andras esindaja

Kodukandi üldkoosoleku otsuse alusel koordineerib koolituskeskuse tööd juhatuse liige Krista Habakukk. 

Kodukandi koolituskeskuse aluseks on koolituskava.