Kvaliteedi tagamise alused

Kodukandi Koolituskeskuse kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alustega sätestab Kodukandi Koolituskeskus täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Kodukandi Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Kodukandi Koolituskeskuse õppekorralduse alustest.

 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.
  1.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.
  1.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
 1. Koolitajate kvaliteedi tagamine.
  2.1 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.
  2.2 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.
  3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.
 1. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.
  4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.
  4.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.