Koolitajad

Koolitajad


Kodukandi koolituskeskuse koolitajad on asjatundlikud ja kogenud valdkonna spetsialistid.


 

Eha Paas on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala.  Lisaks on ta õppinud noorsootööd ja läbinud erinevaid kursusi kogukonna nõustaja, projektikirjutamise, vabatahtlike juhtimise, strateegia koostamise ja organisatsiooni juhtimise teemadel. Koolitajana põimib Eha  teoreetilisi teadmisi oma 25 aasta pikkuse igapäevapraktikaga ning kutsub õppijaid mõtlema, arutlema ja jagama oma teadmisi.

Koolitajana tegutseb Eha 2007 aastast, atesteeritud kogukonna arengu konsulendina 2010. aastast. Eha peamised koolitusteemad on: kogukonnateenused ja tooted, vabatahtlike kaasamine, küla või organisatsiooni arengukava/strateegia koostamine, kommunikatsiooni korraldamine, projektitöö, organisatsiooni juhtimine ja meeskonnantöö.


Krista Habakukk on lõpetanud Talinna Pedagoogilise Ülikooli kultuurivõuniku erialal ja on alates 1994 aastast olnud seotud külaliikumisega. 2003- 2015 aasta suveni töötas ta MTÜde konsultandina Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses. Lisaks on ta läbinud  rahvusvahelise NLP Master  väljaõppe ja omab sellekohats sertifikaati. Atates 2014 aastast alustas Krista  superviisori väljaõpet. Krista omab pikaajalist kogukondade koolitamise kogemust ning teemadeks on peamiselt ühenduse töö planeerimine, kogukonna kaasamine, meeskonnatöö, projektide koostmise ning majandustegevuse arendamise valdkonnas. Alates 2012 on ta Pärnu Kolledzi majandusteaduskonnas vabaühenduste aine õpetaja noortele ettevõtlus- ja projektijuhtimise tudengitele.


Anne-Ly Aalde on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Mittetulundusühingu raamatupidajana on ta tegutsenud alates 1998-ndast aastast. Tänus suurele kogemusele nõustab ja koolitab Anne-Ly MTÜ-de aktiviste finantsaruandluse ja raamatupidamise osas. Tööalaselt on ta otseselt seotud projektide valdkonnaga, kontrollides saadud projektitoetuste kasutamist. Koolitajana soovib Anne-Ly eelkõige edasi anda oma praktilisi kogemusi MTÜ-de finantsjuhtimise osas, et aidata kaasa ühingute jätkusuutlikule arengule. Anne-Ly koolitusteemad: seadusandlus, asjaajamine ja raamatupidamine MTÜ-des, finantsarvestus, finantsjuhtimine.


Heleriin Jõesalu on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika eriala (BA) ja töötanud Eesti Külaliikumises Kodukant aastatel 2008-2014 nii koolituskeskuse assistendi, koolitusjuhi kui ka juhataja rollis. Käesoleval ajahetkel töötab Tallinna ülikoolis. Heleriin on juhtinud mitmeid külaliikumise ja täiskasvanuhariduse arendamisega seotud projekte, millest südamelähedasemad olid õpiringidele hoo andmine külades ja „Maale elama” messi korraldamine. Koolitusel osalejatele soovib Heleriin jagada praktilisi teadmisi ning pakkuda tuge vabaühenduste ja projektide juhtimise igapäevaga seotud töödes ja tegemistes. Heleriin koolitusteemad keskenduvad meeskonnatööle ning vabavara ja sotsiaalmeedia kasutamisvõimalusetele vabaühendustes.

 


Anneli Kana on uudishimulik ja energiline maailmaavastaja. Ükski mägi pole tema jaoks liiga kõrge ega küsimus keeruline. Hariduselt on Anneli psühholoog. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse 6. järk. Tänasel päeval toimetab Anneli Kodukandi juhatuses ja Metsanurme külakeskuse tegevjuhina. Tal on hulgaliselt kogemusi, kuidas kujundada külakeskusest külastuselamuste populaarne sihtpunkt, kuidas paketeerida teenuseid ning kuidas korraldada koostööd reisibüroode ja teiste turismiettevõtetega. Anneli koolitusteemad: teenuste ja toodete turundamine, külamaja turismiobjekt, külamaja majandamine, klienditeenindus.

 


Margit Kool on töötanud ettevõtluse ja MTÜde nõustaja ja koolitajana juba 10 aastat. Margitile meeldib läbi viia koolitusi, mis on ühteaegu loomingulised kui ka praktilised. Eks ikka selleks, et inspireerida koolitusel osalejaid ning julgustada neid korda saatma suuri asju. Margit teab, mida tuleb silmas pidada, et kujundada vabaühendus isemajandavaks üksuseks. Tema koolitusteemad hõlmavad erinevate ettevõtlusvõimaluste tutvustamist, turundamist ning äriplaani koostamist.

 

 


Tuulike Mänd on vabatahtliku tegevuse maastikul tegutsenud üle kümne aasta ja kõik vabatahtlike juhtimise koolitustel pakutav on tal endal praktikas läbi proovitud. Osalejad on välja toonud, et nad on tema koolitustelt saanud tuge ja kinnitust oma ideedele ja meetoditele, samas õppinud palju kasulikku ka teiste näidetest ja kogemustest. Tuulike igatahes usub, et maailma parandamisel täidavad just vabatahtliku tegevuse korraldajad ning teiste vabatahtlike kaasajad võtmerolli. Seetõttu on Tuulikese koolitusteemadki vabatahtlikkuse valdkonnaga otseselt seotud: vabatahtlike kaasamine ja juhtimine ning vabatahtliku tegevuse tugivõrgustiku arendamine.

 


Ivi Proos on hariduselt majandusteadlane ja sotsioloog. Töötanud õppejõuna Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonnas. Kodukandi Koolituskeskuse koolituspartner on Ivi olnud alates 2005.aastast. Ivi peamised koolitusteemad: kodanikuühiskond ja huvikaitse, külavanema roll kogukonnas, ühiskonnasektorite omavaheline koostöö, uuringute ja küsitluste korraldamine kogukonnas.