Koolitused

Kodukandi Koolituskeskus on tegutsenud juba alates 2003. aastast ning koolitusi on läbi erinevate projektide ja tellimuste pakutud üle Eesti. Koolituskeskuse tegevusega rakendatakse ellu Liikumise Kodukant strateegiat. Sellest tulenevalt pöörame oma koolitustel enim tähelepanu kodanikualgatusele ja maapiirkondade arendamisele.

Koolituskeskus pakub mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi täiskasvanutele. Kodukandi Koolituskeskus pakub koolitusi, mida saab üles ehitada vastavalt tellija soovile ja vajadusele: 

– ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

Organisatsiooni arendamise õppekava  aitab kaasa juhtimise- ja arendustegevuseks vajalike kompetentside omandamisele ja täiendamisele.  Õppekava sisaldab mitmesuguseid koolitusi alates meeskonnatöö koordineerimisest kuni projektikirjutamise ABC-ni.

– KOGUKONNA ARENDAMINE

Kogukonna arendamise õppekava sisaldab koolitusi, mis annavad teadmisi erinevatest kogukonna arenguga seotud protessidest ja nende seosest kohaliku arenguga. Kuidas tulemuslikult erinevaid osapooli kaasata? Milline roll on külavanemal? Kuidas korraldada koostööd näiteks külaseltsi(de) ja omavalitsuse vahel? Kogukonna arendamise õppekavast leiad koolitusmooduleid, mis annavad vastused just nendele küsimustele.

– ETTEVÕTLIKKUSE ARENDAMINE

Õppekava eesmärgiks on ettevõtlikku mõtteviisi ning anda teadmisi ja oskusi ühenduse majandustegevuste käimalükkamiseks, arendamiseks ja parendamiseks. Selle õppekava alt leiab koolitusi, mis annavad teadmisi erinevatest majandustegevuste võimalustest (nt kogukonnateenused, avalikud teenused jms), finantsplaneerimisest ning näiteks ka äriplaani koostamisest.

Tutvu Kodukandi Koolituskeskuse õppekavadega SIIN.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE JAOKS ON OLULINE:

  • viia õppimisvõimalused sihtrühmale lähemale. 
  • koolituse praktiline väärtus ja tulemuslikkus, mis pikemate koolituste puhul saavutatakse iseseiva kodutöö tegemisega;
  • kogemuste jagamine, et anda täiskasvanutele võimalus õppida iseenda ja teiste kogemustest;
  • lõbusad ja kaasahaaravad meetodid, et muuta õppimine meeldejäävaks ning huvitavaks. Selleks kasutavad meie lektorid erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatööd, rollimängud, videoanalüüs, jne).

Meie sihtrühmaks on:

  –  MAAPIIRKONDADE ELANIKUD,  KOGUKONNAD, EESTVEDAJAD
–   MITTETULUNDUSÜHENDUSED JA KÜLASELTSID
–   KOGUKONNATEENUSTE PAKKUJAD
–   KOHALIKUD OMAVALITSUSED JA ARENDUSORGANISTASIOONID

Koolituse tellimiseks võta palun ühendust e-kirja teel kodukant2kodukant.ee

Kohtumisteni koolitustel!