Koolitajad

Koolitajad


Kodukandi koolituskeskuse koolitajad on asjatundlikud ja kogenud valdkonna spetsialistid.


Eha Paas on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala.  Lisaks on ta õppinud noorsootööd ja läbinud erinevaid kursusi kogukonna nõustaja, projektikirjutamise, vabatahtlike juhtimise, strateegia koostamise ja organisatsiooni juhtimise teemadel. Koolitajana põimib Eha  teoreetilisi teadmisi oma 25 aasta pikkuse igapäevapraktikaga ning kutsub õppijaid mõtlema, arutlema ja jagama oma teadmisi.

Koolitajana tegutseb Eha 2007 aastast, atesteeritud kogukonna arengu konsulendina 2010. aastast. Eha peamised koolitusteemad on: kogukonnateenused ja tooted, vabatahtlike kaasamine, küla või organisatsiooni arengukava/strateegia koostamine, kommunikatsiooni korraldamine, projektitöö, organisatsiooni juhtimine ja meeskonnantöö.


Krista Pegolainen-Saar on lõpetanud Talinna Pedagoogilise Ülikooli kultuurivõuniku erialal ja on alates 1994 aastast olnud seotud külaliikumisega. 2003- 2015 aasta suveni töötas ta MTÜde konsultandina Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses. Lisaks on ta läbinud  rahvusvahelise NLP Master  väljaõppe ja omab sellekohats sertifikaati. Atates 2014 aastast alustas Krista  superviisori väljaõpet. Krista omab pikaajalist kogukondade koolitamise kogemust ning teemadeks on peamiselt ühenduse töö planeerimine, kogukonna kaasamine, meeskonnatöö, projektide koostmise ning majandustegevuse arendamise valdkonnas. Alates 2012 on ta Pärnu Kolledzi majandusteaduskonnas vabaühenduste aine õpetaja noortele ettevõtlus- ja projektijuhtimise tudengitele.


Anne-Ly Aalde on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Mittetulundusühingu raamatupidajana on ta tegutsenud alates 1998-ndast aastast. Tänus suurele kogemusele nõustab ja koolitab Anne-Ly MTÜ-de aktiviste finantsaruandluse ja raamatupidamise osas. Tööalaselt on ta otseselt seotud projektide valdkonnaga, kontrollides saadud projektitoetuste kasutamist. Koolitajana soovib Anne-Ly eelkõige edasi anda oma praktilisi kogemusi MTÜ-de finantsjuhtimise osas, et aidata kaasa ühingute jätkusuutlikule arengule. Anne-Ly koolitusteemad: seadusandlus, asjaajamine ja raamatupidamine MTÜ-des, finantsarvestus, finantsjuhtimine.


Ants Kuningas
Minu igapäevatöö on jagatud kahe valdkonna vahel – olen praktiseeriv jurist ja täiskasvanute koolitaja. Avaliku elu edendamisse panustan Kuusiku Kandi Külaseltsi tegemiste kaudu. Koolitan õigusega seotud valdkondades, mis puudutavad ettevõtlust, äriühingute ja vabaühenduste asutamist ja toimimist, lepinguõigust ja tööõigust, samuti võlanõustamisteenuste osutamist ja kogukonna eestvedamist.

Arvan, et parim õppimise vorm on mäng. Haaravas mängus avarduv maailm on särav ja hariv iga mängija jaoks.
Juristina esindan kliente peamiselt tsiviilkohtumenetluses.
Täiskasvanute koolitaja tase 6, Kutsetunnistus 164033
Hariduskäik:
• Bakalaureuse kraad õigusteadustes (2003). Tunnistatud vastavaks magistrikraadile
• Insener maakorraldaja diplom (1985). Tunnistatud vastavaks magistrikraadile


Riina Kütt on täiskasvanute koolitaja aastast 1999. Omandatud on Haridusteaduse magister andragoogikas 2005, Tallinna Ülikoolist ja Täiskasvanute koolitaja kutse 8. tase (kutsetunnistus 168801).
Olulisimad täiendkoolitused viimastest aastatest:
Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud II (2 EAP), 2020. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
Juhendamine ja nõustamine (6 EAP), 2018. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
Perekond ja kasvatustegevused (6 EAP), 2018. TÜ haridusinnovatsiooni magistriõpe.
Mida sa ka ei mõtleks, mõtle teisiti (5 AT), 2017. ZINIS (Vita Brakovska).
Graafiline lihtsustamine (8 AT), 2016. Creativity Catcher.
Learning how to learn. Powerful mental tools to help you master tough subjects (40 AT), 2015. University of California.
E-instruktori kursus (67 AT), 2015. Kaitseliidu kool.