Kodukandi küsitlused

Kodukant on viinud läbi mitmeid võrgustikuüleseid küsitlusi.

Külade küsitluse tulemusi saad näha siin.

Postiteenuste küsitluse tulemused on siin.

Haldusreformi tagajärgede küsitluse tulemused leiad siit.