Head praktikad

head praktikad


Maaeluministeerium alustas 2016 aasta alguses uue  tegevusprogrammi “Noored maale” koostamist!

Endiselt on üheks maaelu probleemkohaks noorte osakaalu vähenemine külaelanike hulgas. On ilmselge, et selle murekohaga tuleb tegeleda, koheselt ja läbimõeldult. Kodukant uuris, millised praktikad on valdade noorte kaasamise ja maale elama kutsumise edulugude taga. Selle uuringu tulemusena valmis Maaeluministeeriumi tellimusel heade  kogum “Noored maale- kohalike omavalituste praktikad”, innustamaks ja andmaks eeskuju ning soovitusi noorte (perede) kogukonda kaasamiseks.  Programmi kohaselt on noor  18- 40 aastane maapiirkonnas elav inimene.

Head lugemist!   Noored maale- kohalike omavalitsuste praktikad 2016

Suur tänu OÜ Tervik, kelle usinad töömesilased omavalitsusi uurisid.

Informatsioon
Krista Habakukk