Suveülikool 2016

Suveülikool


2016 aastal korraldab Eesti Külaliikumine külade eetsvedajatele suveülikooli, mis toimub  9.-10. septembril Jänedal

Suveülikooli toimub tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali,  Rahandusministeeriumi ja Siseminsteeriumi toele.

Eesti külade Maapäeva vaheline aasta on külaliikuse jaoks periood, mil tehakse vahekokkuvõtteid maapäeval vastu võetud otsuste kohta.
Suveülikooli keskseteks teemadeks lähtuvalt maapäeval kõneldust on
– Eesti Külade Maapäeval kokkulepitud fookusteemade elluviimise  ülevaade ja vahetulemuased sh liikumine Kodukant tegevusstruktuuri muudatused ja arengusuunad 2014- 2020
– Eestis läbiviidav haldusreform, selle mõju küladele ja osalusdemokraatiat tagavad  koostöömudelid külade huvide esindamisel. ( fookuses külavanemate ja seltside koostööühenduste mudelid)
– Euroopa Maaelu manifesti rakendamine koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega
– Soome ja Läti senised kogemused külade vajaduste esindatusest kohalikul ja riiklikul tasandil
– EV 100 igas külas programmi ettevalmistamine ja elluviimine 2016- 2019

 

Suveülikoolis osales üle 100 külade eetsvedaja, igast maakonnas 3-5 inimest. Lisaks osalesid Kodukandi partnerid EMSL, LEADER Liit  Maamajanduse infokeskus, Põllumajandustootjate Keskliit, EV 100 jt.

Kahe päeva jooksul toimusid erinevad arutelud. Nende tulemused on Kodukandile aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Toimetaja: KRISTA HABAKUKK

SEOTUD FAILID: