Projektid

Projektid


Külaliikumises teab pea iga külainimene, mis on projekt. Kui ise pole projekti kirjutanud või juhtinud, siis tegevuses ollakse ikka osalenud. Projekti abil ehitatakse külakiikesid ja -maju, korraldatakse laatasid, õpitubasid, spordi- ja külapäevi, tehakse jaanituld ja külapidu. Projekti abil ehitatakse, lammutatakse, värvitakse, istutatakse, koristatakse, sisustatakse. Ometigi toimetavad sajad kogukonnad ka ilma projektita. Vabast tahtest ja õhinaga. Sponsorite või annetajate toel, külainimeste abiga või koos perekonna .

Lutsu küla (Põlvamaa) külavanem Janno Rüütle kirjutas 2013 Aasta küla valimisel oma küla tutvustuseks: “Me ei ole teinud midagi projekti raames. Oma vahenditega oleme sisse seadnud külaplatsi, seda korrastanud ja hooldanud, rajanud varjualuse, kiige, võrkpalliväljaku ja välitualeti, mis on kindlasti kauneim ja omapäraseim siinpoole Emajõge. Aktiivselt on tegevustest osa võtnud 20- 25 inimest. Me ei ole siiani pööranud olulist tähelepanu igasugustele kavadele ja MTÜdele. Arengukava ja MTÜ olemasolu ei ole mitte mingil juhul külaelu ja arengu eelduseks, vaid lihtsalt abivahend selleks. (raha hankimiseks). Oleme siiani ilma nendeta edukalt toime tulnud. MTÜ on tehtud kah nii igaks juhuks, et vast läheb vaja. Nüüd tõesti aga läkski vaja, sest kavas on lähikuudel külaplatsi alune maa välja osta. Teeme seda jälle oma külainimeste raha eest. Kes annab kümme eurot, kes 200 – vahet ei ole. Vähemalt on asi oma. Usun, et saame olema üks väheseid külasid, kellel on päris oma maa. Mitte vallalt või eraisikult renditud. Meil on täiesti tavaline hajaasustusega küla, kus polegi nagu midagi erilist. Eriliseks võib ehk pidada viisi, kuidas me toimetame.”

Kodukandil, nagu paljudel vabaühendustel, on tegevuste elluviimisel abiks projektid. Aastate jooksul on külaliikumist toetanud erinevad fondid nii kodu- kui välismaalt: Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Euroopa Komisjoni põllumajanduse direktoraat.

Liikumine Kodukant juhindub projekte kirjutades oma strateegiast ning püüab suunata tegevused just nende eesmärkide saavutamiseks.

Oleme olnud partner ka mitmetele koostööprojektidele. Pikaaegsem koostöö on Eestimaa Looduse FondigaTeeme Ära talgupäevade korraldamisel, Maanteeametiga viidi ellu helkuri kampaania, Uus Tervis nõustas kogukondi terviseedendamise teemadel.

Uuri meie käimasolevaid projekte lähemalt vasakpoolsest menüüst. NB! Vabatahtliku valdkonna projektide kohta uuri menüüst Vabatahtlike alt.
Projektita saame ka hakkama. Vaata kodulehte ja näed, millega veel tegeleme.