Valla koostööühendused

Valla koostööühendused


Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder 2013.sügisel:  Külaliikumine Eestimaal on kordades vanem kui praegusaegsed külaseltsid, ühendused ja organisatsioonid. Iga aeg on millegagi oma jälje jätnud – kogukonna ühiseid huve on välja selgitatud külakärajatel, ühistegevustest kantud kultuuriseltside sädemest kasvas leek, mis soodustas iseseisva riigi teket. Taasiseseisvumine 20. sajandil ei oleks saanud sündida ilma kogukondade toeta.” 

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler 2013.sügisel:

Igaüks, kes on osalenud mõnelgi Kodukandi Maapäevast, saab kinnitust, et jutud külaelu peatsest väljasuremisest Eestis on tugevasti liialdatud. Kohtudes sadade sädeinimestega, kes on kokku tulnud erinevatest küladest üle kogu Eesti, kuulates nende asjalikke ja kirglikke arutamisi, kuidas elu maal ja oma külades veel huvitavamaks ja sisukamaks teha, ei ole mingit põhjust arvata, et tegusaid ja oma kodukohast hoolivaid inimesi edaspidigi igas Eestimaa nurgas ei jätkuks.”