Esindatus

Esindatus


Liikumine Kodukant on liige:

*Eesti Koostöö Kogu – esindaja nõukoja liige Anzori Barkalaja
*Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – esindaja ja nõukogu Anneli Kana (Kodukant Harjumaa)
*Eesti Vabaharidusliit – esindaja Kodukandi Koolituskeskuse juhataja 

Liikumine Kodukant esindaja kuulub järgmistesse komisjonidesse ja ühendustesse:
*Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjon – esindaja  Liia Lust (Jõgevamaa Kodukandi Ühendus)
*Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon – esindaja
*Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu – esindaja  Liia Lust
*Maaeluvõrgustiku Koostöökoda – esindaja Anneli (Kodukant Harjumaa)
*Konsulentide kutsekomisjon – esindaja Ene Sarapuu
*Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjon – esindaja juhatuse liige Krista Habakukk
*Tulumaksusoodustusega vabaühenduste komisjon – esindaja raamatupidaja Anne-Ly Aalde
*Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Prioriteetne suund “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” – esindaja juhatuse liige Krista Habakukk
*Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse töökomisjon – esindaja valdkonnajuht Eha Paas

* Siseturvalisuse arengukava töörühm (Siseministeerium)- esindaja  Anneli Kana

Liikumise Kodukant rahvusvaheline esindatus:
*PREPARE esindaja  Anneli Kana (vajadusel asendaja)
*Forum Synergiesesindaja  Anneli Kana/ vajadusel asendaja
*European Rural Community Associationi juhatuse liige on Anneli Kana