Kõige halvemas seisukorras külatee leidmise fotokonkurss kestab kuni 03.12.23.

Kus asuvad Eesti kõige hullemad külateed, porisemad teekatted, teravamad augud või jubedad kühmud? Kas sinu kodukandis peab sõitma või kõndima mööda seljanihestusi tekitavat teed? Oled sunnitud tööl käimiseks laveerima suurte kivide või kraavide vahel? Kojujõudmine põrutab hambad lahti? Iga kord on vaja nii sõiduk kui oma riided kui ka iseennast pessu viia? Korraldame suure üleriigilise fotokonkursi!

Konkursi idee pärineb meie sõpradelt Soomest. Sealne külaliikumise organisatsioon Suomen Kylät RY korraldab sarnast konkurssi juba teist aastat.

Võistlus:
Eesti Külaliikumine Kodukant korraldab Halvima Külatee fotokonkursi. Kodukandi esindajatest koosnev žürii valib välja 12 fotot kõige hullemas seisukorras olevast maapiirkonnas asuvast teest, millest koostame 2024 aasta kalendri ning kingime need pidulikult meie teede eest vastutavatele inimestele. Kõik fotode saatjad saavad auhinnaks otsustajate tähelepanu oma koduteele.

Võistluse eesmärk on juhtida otsustajate tähelepanu meie maapiirkonnas elavate inimeste koduteede halvale seisukorrale. Kuigi kõik maksavad võrdselt makse, saab maarahvas oluliselt vähem selle eest vastu! Avalikud teenused peaksid olema kättesaadavad sõltumata inimeste elu- ja töökohast!

Tee oma halvas olukorras teest töötlemata foto suuruses vähemalt 2000 x 1500 pxl ning saada see kuni 03.12.23. aadressile kodukant@kodukant.ee

Võistluse tulemused tehakse teatavaks 10.12.23. aadressil www.kodukant.ee Võitjatega võetakse ühendust.
Fotode saatjad kinnitavad, et on ise nende autorid ning Eesti Külaliikumine Kodukant võib neid vabalt kasutada, jagada ning esitleda.

! Pane fotole juurde info:
  *  Ees- ja perekonnanimi
  *  Telefoni number
  E-posti aadress
  *  Foto tegemise asukoht: maakond, vald, küla/asula, tee või tänava nimi ning kas             tegemist on riigi või valla teega
  *  Mõtle fotole tabav pealkiri!                                                                                                      *  Lisa, kui paljusid inimesi (peresid) selle tee seisukord mõjutab ja kui kaua see                 probleemiks on olnud ning kui pikk on tee või lõik, mis väärib halvima külatee               tiitlit

Konkursi kontaktisik:                                                                                                            Tanel Talve                                                                                                                                       tel. 512 3392

 

Reede ja 13 on igati sobilik päev rääkida kriisidest ja nendeks valmisolekust.

13. oktoobril 2023  korraldas Külaliikumine Kodukant koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga infotunni, kus rääkisime Kodukandi ja Päästeameti koostööprogrammi edasistest tegevustest külakogukondadele.

 • Siseministeeriumi ja liikumise Kodukant koostöö kogukonnakeskse kriisijuhtimise valdkonnas – Martin Tulit, Siseministeerium
 • Kasulik näide – ennetustöö omavalitsuses – Karmen Paavel, Elva vallavalitsus
 • Tutvustasime kriisivalmiduse küsitluse kokkuvõtet – Anneli Kana, liikumine Kodukant projektijuht
 • Kutsusime üles kasutama Innovatsioonifondi võimalusi – Kerstin Rei, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Jagame infot maakondlike info-ja koolituspäevade korraldamise ja rahastamise kohta – Tanel Talve, liikumine Kodukant; Anni Alev, Päästeamet

Infotundi saab järelvaadata  SIIT
Tutvumiseks: Kriisivalmiduse küsitluse kokkuvõte

 

Eesti Külaliikumine Kodukant kuulutas Jõgevamaal Sadala külaplatsil välja Eesti Aasta küla 2023. Tiitli sai seekord Kaerepere alevik Raplamaal.

Hindamiskomisjoni kuulus lisaks Riigikogu esimehele esindajad ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Eesti Leader Liidust, Maaeluvõrgustikust, Eesti Linnade ja Valdade Liidust ja Eesti Maaturismi Ühingust, lisaks Eesti Külaliikumise Kodukant liikmeskonna esindaja ning eelmise Aasta küla esindaja.

Konkursil osalesid kõigist 15st Eesti maakonnast valitud Aasta külad. Eesti Aasta küla aunimetus omistatakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises.

Aasta küla projektijuht Anneli Kana märkis, et hindamisel oli oluline külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste edukas algatamine ja elluviimine, tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega ja piirkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega. Anneli Kana rõhutas ka avatust, tuntust ja positiivset mainet maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil ning uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamist oma elukeskkonna arendamisel.

Kodukandi juhatuse liikme Tanel Talve sõnul on külaliikumise üle-Eestiline võrgustik oma 25 aastase tegutsemise jooksul andnud olulise panuse kogukondliku ühise tegutsemise mõtteviisi juurutamisse. “Aasta küla konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust Eesti küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele ja otsustajatele maa- ja külaelu olulisust,” ütles Talve. Kuna Kodukant on oma tegevuses alati kaasas käinud ühiskondlike arengutega, siis oli Aasta küla valimisel seekord tavapärasest olulisemal kohal ka piirkonna valmisolek kriisideks ning turvalisus.

Konkursi võitjale anti Kodukandi poolt vastav aukiri, mälestusese ning rahaline stipendium 1500 eurot.

 

Sadalas anti küladele välja ka eripreemiad:

Siseministeerium ja Päästeamet – Turvalisus – Suurejõe küla Pärnumaa

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium – Maaelu edendamine – Ostrova küla Võrumaa

Eesti Maaturismi Ühing – Külalislahkus – Valma küla Viljandimaa

Eesti Valdade ja Linnade Liit – Koostöö omavalitsusega – Soonurme küla Ida-Virumaa

Pere Sihtkapital – Lapsesõbralikkus – Neemi küla Saaremaa

Eesti Leader Liit – Leader projektide elluviimine – Puise küla Läänemaa

Maaelu Teadmuskeskus – Kogukondlik areng – Albu küla Järvamaa

 

19. aprillil 2023 toimub Adavere mõisas Eesti Külaliikumine Kodukant üldkoosolek.

Päevakord:

 1. Aasta küla valimisprotsessist ja MEM rahastusest ning väljakuulutamise sündmusest. Külli Pann ja Liia Lust. Liikmete esindaja hindamiskomisjoni
 2. Liikmete lahkumisavaldused/ Valga Kodukant, Avinurme Külavanemate Koda /. Liia Lust
 3. Juhatuse aasta ülevaade. Tanel Talve, Külli Pann
 4. Erasmuse projekti kokkuvõte. Anneli Kana
 5. SIM strateegilise partneri konkursist. Tanel Talve
 6. Seltsiliste hanke tegevuste ülevaade ning Maal elamise päev. Inga Kalvist
 7. Teeme ära talgupäeva informatsioon. Külli Pann
 8. Jooksvad informatsioonid. Maakondades toimuvatest üritustest

 

20.-21. märtsil 2023 külastas Teeme Ära! talgupäeva korraldusmeeskond ja maakondade koordinaatorid (kellest enamus on Kodukandi liikmete esindajad) Riho Terrase kutsel Brüsselit. Meile tutvustati Euroopa Parlamendi hoones toimuvat ja külastasime Euroopa Ajaloo Maja.

Eesti Külade XV Maapäev pole mägede taga! Täna kohtus Tartus Rahinge Külakatlas Kodukandi juhatus Võrumaa Arenduskeskuse esindajatega. Vahetasime mõtteid, kuidas tuleval aastal toimuvat külade suursündmust läbi viia, jagasime ülesanded ja panime paika tegevuste ajakava. Kõlab nagu hea plaan!

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2023

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks, kaitstumaks, sõbralikumaks ja hoolivamaks,“

kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Riiklikud autasud Eestile osutatud teenete tunnustuseks said 167 inimest kodu- ja välismaalt. Teiste seas sai riikliku tunnustuse, Valgetähe IV klassi aumärgi, Anneli Kana.

 

 

 

 

 

Foto: Arno Mikkor

 

President Alar Karis andis teenetemärgid üle 21. veebruaril 2023.

Anneli Kana väärib tunnustust mitme tegevuse eest, sest ta on nii mitmekülgne ja paljude valdkondadega seotud. Olgu see siis külaliikumisega seotud teemad Metsanurme külas, Harjumaa või üle-eestilises võrgustikus ja samuti ka välisriikides või maaturismi valdkonnas. Neil teemadel kaasa rääkima, on Annelist kompetentsemat raske leida.

Harjumaal on raske leida valdkonda, kus Anneli ei tegutseks. Paljud teavad tema toimetamisi Saku vallas Metsanurme külas või Kodukant Harjumaa juhatuse liikmena erinevaid projekte vedamas. Anneli on oodatud esineja igas Eesti maakonnas ja Euroopa riigis, sest tal on kogemusi, mida jagada, näiteid, millest rääkida ja tulemusi, mida näidata. Lisaks külaliikumisele teavad teda ka turismi-, täiskasvanuhariduse-, siseturvalisuse valdkonna tegijad. Anneli osaleb, esineb, kaasab, korraldab, tõlgib, kirjutab. Ta oskab tegijaid innustada ja tunnustada, ta on kiire infojagaja ja suhete looja.

Eraldi äramärkimist vajab Anneli aastatepikkune Eesti esindamine Euroopa külaliikumises, teda on valitud sealsetesse juhtorganitesse, ta on tutvustanud Eesti kodanikuühiskonna arengut ja rääkinud kaasamisest Albaanias, Bosnia-Herzogovinas, Montenegros, Armeenias, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas. Tema sõnaga arvestatakse, tema ettepanekuid oodatakse. Tema ettekanded Eesti kodanikuühiskonnast, Eesti külade Maapäevast on inspireerivad, alati rohkete eluliste näidetega. Annelil on palju praktilist kogemust nii külaseltsi, maakondliku kui üle-eestilise organisatsiooni juhtimisest, ta teab, millest räägib ja teab, mis toimib. Euroopa Maapäevade korraldajad on nii mõndagi Eestilt üle võtnud, sest Eesti Maapäevadel on alati ka välisdelegatsioonid, mille vastuvõtmist Anneli korraldab. Anneli on abiks olnud Horvaatias, Šotimaal, Rumeenias ja Poolas Maapäeva korraldamisel. Tema kui eksperdiga arvestatakse. Tema mõnus huumor, mahlakas jutt ja ladus inglise keel on heade suhete ja pikaajaliste kontaktide alus. Kogu välissuhtlus, Eesti esindamine ja Euroopa juhtorganites osalemine on Anneli vabatahtlik töö.

Kõiki ülesandeid ja kohustusi täidab Anneli suure pühendumise ja kirega. Võime uhked olla, et Eestil on külaelu ja kodanikuühiskonna valdkonnas on selline visiitkaart.

Palju- palju õnne Külaliikumine Kodukant poolt!

25.02.2023

6. – 7.08 toimus Harjumaal Nelijärvel Eesti Külade XIV Maapäev

Eesti külade XIV Maapäev lõppenud, külaliikumine jätkub täie hoo ja entusiasmiga. Vabariigi Presidendile on töötubades räägitust ülevaade antud, võtmeministritele maapäevaliste poolt hääletatud olulisemad ettepanekud tehtud, üheskoos on veedetud 2 päeva, täis jagatud rõõme, häid mõtteid ja elamusi. Aitäh toetuse eest SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuurkapital Harjumaa ekspertgrupp ja Kodukant Harjumaa korraldaja meeskond! #külaliikumine #kodukant #maapäev

XIV Maapäeva tulemused

Aasta küla 2021 konkursi patroon, Riigikogu esimees Jüri Ratas avas  reedel Riigikogu ja Eesti Külaliikumise Kodukant korraldatava arutelu „Mis teeb Eesti küla elujõuliseks?“.

Avalikul arutelul esines tervitussõnavõtuga Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Tanel Talve. Riigikogu majanduskomisjoni liige Annely

Riigikogus 2022

Akkermann rääkis sammudest tugeva ja elujõulise maaelu arendamiseks, Riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Siret Kotka sotsiaalse kapitali suurendamisest maapiirkondades, eelmisele aasta küla konkursile vaatas  tagasi konkursi programmijuht Krista Pegolainen-Saar ning aasta küla 2021 tiitli kandmisest rääkis  Viskla küla esindaja Kristel Kadapik. Konkursil osalenud külakogukondade esindajate ja Riigikogu liikmete arutelu modereeris Riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm.

Ratase sõnul on Eesti külaelu elujõulisus väärtus, mille eest tuleb tugevalt seista. „Selleks, et maapiirkondades oleks jätkuvalt aktiivseid ja teotahtelisi inimesi ning noored sooviksid sinna jääda või naasta, on oluline roll ka riigil. Reedesel  arutelul osalesid  inimesed, kellele Eesti maaelu siiralt korda läheb. Usun, et leiame ka edaspidi kohaliku elu arendamiseks koos kogukondadega sisukaid ja häid ideid, mida endaga kaasa võtta,” ütles ta.

Pegolainen-Saar pidas oluliseks, et külad said kokku ka pärast konkurssi. “Kandideerijad olid maakondade esinduskülad, kelle kaudu on läbilõikena esindatud paljud maapiirkodade kogukonnad,“ lausus ta. „On ka tähenduslik, et kokkusaamine toimub Riigikogus. Just siin tehakse peamised strateegilised otsused, kuhu riik suundub ja kuidas see mõjutab maapiirkondade edasist arengut.“

Riigikogu konverentsisaalis toimunud  arutelu  saab vaadata siit:

20.05.2022