Statuut ja materjalid

Aasta Küla 2023 konkursi eesmärk

Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis.

Olulised materjalid

Statuut. Aasta Küla konkurss 2021

Aasta Küla konkursi tunnuslogo failid

Informatsioon

e- post: kodukant@kodukant.ee