Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon


Hindamiskomisjon 2023

Kodukandi juhatus moodustab hindamiskomisjoni.

Hindamiskomisjoni töö aluseks on kandideerimise ankeedid ja kandidaatide kohapealne külastus.

Hindamiskomisjon teeb oma töö tulemusena kollegiaalse motiveeritud otsuse Kodukandi juhatusele AASTA KÜLA 2023 aunimetuse saaja kohta. Hindamiskomisjoni otsus on Kodukandi juhatusele siduv.