Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon


Hindamiskomisjon 2021

Hindamiskomisjoni väljasõidud 

7. mai. Leevaku külad kell 11.00 ja Luhamaa nulk  kell  15.00
14. mai. Adila- Pihali külad  kell 10.00 , Käru alevik kell 14.00 Metsküla küla kell 17.00
21. mai. Uhtna küla kell 10.00 ,  Kauksi külad kell 13.30, Avinurme külad kell 17.30
28 mai  Nasva  alevik 13.00, MUHV külad ( Hiiumaa) kell 18.30
4. juuni Viskla küla kell 13.00  ja Soolu küla kell 17.00
11. juuni  Kirepi küla kell 10.00,  Hargla külad kell 15.00,  Kabli küla kell  18.30

Kodukandi juhatus moodustab hindamiskomisjoni, mille esimees on EV Riigikogu esimees.

Hindamiskomisjon

  • Jüri Ratas, Riigikogu esimees
  • Taavi Kurvits, Maaeluministeerium
  • Tarmo Kivi, Rahandusministeerium
  • Triin Kallas, Eesti Leader Liit
  • Konstatin Mihhejev, Põllumajandusuuringute Keskus
  • Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus
  • Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Bianka Mikovitš,  Maaleht
  • Seily Sõgel- Raid, Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeskonna esindaja
  • Urmas Sarja, Aasta küla 2019 laureaat

Vajadusel on korraldajal õigus kaasata hindamiskomisjoni töösse hääleõiguseta eksperte.

Hindamiskomisjoni töö aluseks on kandideerimise ankeedid ja kandidaatide kohapealne külastus.

Hindamiskomisjon teeb oma töö tulemusena kollegiaalse motiveeritud otsuse Kodukandi juhatusele AASTA KÜLA aunimetuse saaja kohta. Hindamiskomisjoni otsus on Kodukandi juhatusele siduv.

Komisjoni sekretär  on Krista Habakukk tel: 555 33 990 e- post: kodukant@kodukant.ee