Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon


Hindamiskomisjon 2021

Kodukandi juhatus moodustab hindamiskomisjoni, mille esimees on EV Riigikogu esimees.

Hindamiskomisjon

  • EV Riigikogu esimees;
  • Taavi Kurvits, EV Maaeluministeerium;
  • Tarmo Kivi, EV Rahandusministeerium;
  • Triin Kallas, Eesti Leader Liit;
  • Konstatin Mihhejev, Põllumajandus Uuringute Keskus;
  • Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise SA;
  • Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liit
  • Bianka Mikovitš,  Maaleht;
  • Seily Sõgel- Raid Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeskonna esindaja;
  • Urmas Sarja, Aasta küla 2019 laureaat.

Vajadusel on korraldajal õigus kaasata hindamiskomisjoni töösse hääleõiguseta eksperte.

Hindamiskomisjoni töö aluseks on kandideerimise ankeedid ja kandidaatide kohapealne külastus.

Hindamiskomisjon teeb oma töö tulemusena kollegiaalse motiveeritud otsuse Kodukandi juhatusele AASTA KÜLA aunimetuse saaja kohta. Hindamiskomisjoni otsus on Kodukandi juhatusele siduv.

Komisjoni sekretär  on Krista Habakukk tel: 555 33 990 e- post: kodukant@kodukant.ee