Statuut 2017

Statuut 2017

ÜLERIIGILISE KONKURSI AASTA KÜLA 2017 valimise STATUUT

Kinnitatud Eesti Külaliikumine Kodukant Üldkogu otsustega  5. 11. 2016

I. KONKURSI EESMÄRK

Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis

KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED

 1. Käesolev juhend kehtestab Liikumise Kodukant poolt väljaantava AASTA KÜLA aunimetuse, sellega kaasneva tunnistuse, mälestuseseme ja rahalise stipendiumi omistamise korra.
 1. AASTA KÜLA aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule Maapäeva toimumise aastal (üle aasta).
 1. AASTA KÜLA aunimetus omistatakse Liikumise Kodukant poolt külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.
 1. AASTA KÜLALE esitatavad tingimused:

4.1       Nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul.

4.2       Külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine, ajaloo                        talletamine.

4.3       Ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega.

4.4       Avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil.

4.5       Kehtiv või koostamisel küla/ külade piirkonna/ aleviku arengukava.

KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD

 1. AASTA KÜLA kandidaadiks saab iga maakond esitada ühe küla/külade piirkonna või aleviku, mis on välja selgitatud maakondlikul tasandil.
 1. Kandidaatide esitajateks on Liikumise Kodukant maakondlik esindusorganisatsioon.

3. Konkursile ei saa esitada juba Aasta küla tiitlit omavat küla.

4.  Kandidaadi esitamisega kaasneb konkursil osalemise tasu 35 eurot, mille tasumise korraldab kandidaadi         esitanud organisatsioon.
KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

 1. Liikumine Kodukant väljastab avaliku konkursi teate AASTA KÜLA kandidaatide  esitamiseks oma liikmetele ja võrgustikule ning avalikustab juhendi kodulehel www.kodukant.ee  hiljemalt 09.jaanuaril 2017.
 1. Aasta Küla kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. märts 2017
 2. Ettepanekuks täidetakse konkursile kandideerimise ankeet ning saadetakse e-postiga aadressile: kodukant@kodukant.ee
 1. Liikumise Kodukant poolt moodustatakse 7 liikmeline hindamiskomisjon. Komisjoni kuuluvad:

Riigikogu esimees
Liikumine Kodukant võrgustiku esindaja
Maaeluministeeriumi esindaja
Ajalehe „ Maaleht“ esindaja
Siseministeeriumi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Leader Liit esindaja

 1. Hindamiskomisjon tutvub AASTA KÜLA kandidaatidega  kohapeal kandidaadiga eelnevalt kokkulepitud ajal.
 1. Hindamiskomisjon teeb otsuse AASTA KÜLA aunimetuse saaja kohta
  AASTA KÜLA 2017 VÄLJAKUULUTAMINE
  1. AASTA KÜLA kuulutatakse välja Viljandimaal 4. augustil 2017 Eesti Külade XII Maapäeval.
 1. AASTA KÜLA saab Liikumise Kodukant poolt vastava tunnistuse, mälestuseseme ning rahalise stipendiumi 600 eurot.
 1. AASTA KÜLA kandidaatide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse kodulehel www.kodukant.ee ja Kodukandi Facebooki lehel.

4. AASTA KÜLA kantakse Liikumise Kodukant auraamatusse.